КОНВЕРСІЙНІ ОБЛІГАЦІЇ

КОНВЕРСІЙНІ ОБЛІГАЦІЇ
(Drop lock) Нова форма випуску цінних паперів на ринку облігацій, яка поєднує в собі переваги банківської позики з перевагами облігацій. Позичальник домовляється про банківський кредит з "плаваючою" ставкою відсотка з умовою, що, якщо ставка відсотка про довгостроковими позиками впаде до певного рівня, банківський кредит буде автоматично погашений шляхом розміщення довгострокових облігацій з фіксованим доходом серед групи установ.
(drop lock) Нова форма випуску цінних паперів на ринку облігацій, яка поєднує в собі переваги банківської позики з перевагами облігацій. Позичальник домовляється про банківський кредит з "плаваючою" ставкою відсотка з умовою, що, якщо ставка відсотка про довгостроковими позиками впаде до певного рівня, банківський кредит буде автоматично погашений шляхом розміщення довгострокових облігацій з фіксованим доходом серед групи установ. Такі облігації широко поширені на міжнародному ринку.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.