Координація (узгодження)

Координація (узгодження)
Координація [від лат. зі (cum) ≈ спільно і ordinatio ≈ впорядкування], узгодження, поєднання, приведення в порядок, в відповідність (дій, понять, складових частин чого-небудь). Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.
Координація [від лат. зі (cum) ≈ спільно і ordinatio ≈ впорядкування], узгодження, поєднання, приведення в порядок, в відповідність (дій, понять, складових частин чого-небудь).

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.