Рахівництва З ВИКОРИСТАННЯМ ЦІН НА ПРИДБАННЯ

Рахівництва З ВИКОРИСТАННЯМ ЦІН НА ПРИДБАННЯ
(Historical-cost accounting) Традиційний метод ведення рахівництва, коли активи відображаються в балансах за тією ціною, за якою вони обійшлися організації (ціною придбання), за вирахуванням будь-якої відповідної амортизації. При високих темпах інфляції такий метод веде до завищення прибутків, і тому стали застосовуватися інші методи ведення рахівництва ( cм.
(historical-cost accounting) Традиційний метод ведення рахівництва, коли активи відображаються в балансах за тією ціною, за якою вони обійшлися організації (ціною придбання), за вирахуванням будь-якої відповідної амортизації. При високих темпах інфляції такий метод веде до завищення прибутків, і тому стали застосовуватися інші методи ведення рахівництва ( cм.: облік поточної вартості (current-cost accounting); облік за поточною купівельної спроможності (current purchasing power accounting) . Зараз більшість організацій повернулося до бухгалтерського обліку в цінах придбання.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція : д. е. н. Осадча І. М.. 1998.