СУД З РОЗГЛЯДУ виробничих конфліктів

СУД З РОЗГЛЯДУ виробничих конфліктів
( Industrial tribunal) Будь-який орган, створений в рамках законодавства з охорони зайнятості в Великобританії, в якому розглядаються спори між роботодавцями і найманими працівниками або профспілками, що стосуються передбачених законом умов зайнятості. Наприклад, в трибуналах розглядаються скарги на несправедливе звільнення (unfair dismissal), звільнення при скороченні штатів (redundancy), питання рівної оплати за рівну працю (equal pay), прав жінки у зв'язку з вагітністю та пологами (maternity
( industrial tribunal) Будь-який орган, створений в рамках законодавства з охорони зайнятості в Великобританії, в якому розглядаються спори між роботодавцями і найманими працівниками або профспілками, що стосуються передбачених законом умов зайнятості. Наприклад, в трибуналах розглядаються скарги на несправедливе звільнення (unfair dismissal), звільнення при скороченні штатів (redundancy), питання рівної оплати за рівну працю (equal pay), прав жінки у зв'язку з вагітністю та пологами (maternity rights). У трибуналах можуть також розглядатися скарги членів профспілок на невиправдані дисциплінарні вимоги з боку останніх. Трибунали зазвичай включають голови, який є професійним юристом, і двох незалежних неспеціалістів. На відміну від цивільного суду вони не можуть насильно змусити виконати своє рішення (це має досягатися шляхом окремого звернення до суду) і можуть проводити слухання неформально. У них не дотримуються строгі правила показань свідків, а сторони можуть виступати як самі, так і призначати своїми представниками будь-якого, кого захочуть, і за свій рахунок. У трибуналах не передбачена кваліфікована юридична допомога. Трибунали мають широкі повноваження оголошувати про порушення стороною контракту про наймання, про присудження компенсації, наказувати поновити на посаді або знову прийняти на роботу звільненого працівника.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.