База Даних

База Даних
(Database) Упорядкований набір інформації в комп'ютері. Існує спеціальна комп'ютерна програма, яка називається системою управління базами даних (database manaqement system, DBMS), яка використовується для впорядкування записаної в базу даних інформації за певною схемою і для полегшення користувачам процесу пошуку необхідної інформації.
(database) Упорядкований набір інформації в комп'ютері. Існує спеціальна комп'ютерна програма, яка називається системою управління базами даних (database manaqement system, DBMS), яка використовується для впорядкування записаної в базу даних інформації за певною схемою і для полегшення користувачам процесу пошуку необхідної інформації. Розроблено два типи систем управління базами даних: проста система, яка є електронним еквівалентом карткового каталогу-покажчика, і програмована система управління базами даних, яка має вбудовану мову програмування (programming language), що дозволяє користувачеві аналізувати інформацію, записану в базу даних. Зазвичай у великих комп'ютерних системах багато програм в цілому сумісні з системами управління базами даних і звертаються до них. Термін "банк даних" (data bank) позначає набір баз даних.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.