БОРГОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, Облігація

БОРГОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, Облігація
(Debenture) 1. Звичайнісінька форма довгострокової позики компанії. Як правило, це позика, що підлягає погашенню в установлений строк, хоча деякі боргові зобов'язання є безстроковими цінними паперами (irredeemable securities); іноді їх називають безстроковими борговими зобов'язаннями (perpetual debentures).
(debenture) 1. Звичайнісінька форма довгострокової позики компанії. Як правило, це позика, що підлягає погашенню в установлений строк, хоча деякі боргові зобов'язання є безстроковими цінними паперами (irredeemable securities); іноді їх називають безстроковими борговими зобов'язаннями (perpetual debentures). Більшість облігацій має також фіксовану ставку відсотка, причому відсотки по облігаціях виплачуються акціонерам перш виплати дивідендів (dividends). Крім того, більшість таких боргових зобов'язань забезпечено активами позичальника, хоча деякі зобов'язання, відомі під назвою "голих облігацій" (naked debentures), або незабезпечених облігацій (unsecured debentures), покриття не мають. У США боргові зобов'язання, як правило, не забезпечені активами, і їх єдиним забезпеченням є репутація позичальника. У разі ж із забезпеченими борговими зобов'язаннями (secured debentures) облігація може бути забезпечена фіксованим майновою заставою (fixed charge), (тобто випущена під заставу будь-якого певного активу) або ліквідною заставою (floating charge). Якщо боргові зобов'язання випускаються для отримання позики серед великої маси людей (наприклад, у формі забезпечених або незабезпечених облігацій (debenture stock or loan stock), можливе призначення піклувальника, який буде діяти від імені власників боргових зобов'язань.Іноді погашення боргових зобов'язань відбувається з премією, а деякі боргові зобов'язання є конвертованими (convertible); наприклад, вони можуть бути в зазначений термін конвертовані в звичайні акції, як правило за спеціальним курсом. Серед переваг, які отримують компанії від випуску боргових зобов'язань, - нижчий, порівняно з банківськими кредитами, відсоток, який їм доводиться платити, і, як правило, досить віддалений термін погашення позики. Інвесторів же вони привертають тим, що зазвичай вони легко реалізованих на фондовій біржі і менш ризиковані в порівнянні з акціями (equities). 2. Документ, скріплений печаткою (deed), в якому перераховуються основні умови вищеописаного позики.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.