СТУПЕНЯ СВОБОДИ

СТУПЕНЯ СВОБОДИ
1) В механіці - незалежні між собою можливі переміщення механічні. системи. Число С. с. залежить від числа матеріальних частинок, що утворюють систему, і числа і характеру накладених на систему зв'язків механічних. Так, вільне тв. тіло має 6 С. с. : 3 поступальні - уздовж трьох осей декартової системи координат і 3 обертальні - навколо цих осей.

1) в механіці - незалежні між собою можливі переміщення механічні. системи. Число С. с. залежить від числа матеріальних частинок, що утворюють систему, і числа і характеру накладених на систему зв'язків механічних. Так, вільне тв. тіло має 6 С. с. : 3 поступальні - уздовж трьох осей декартової системи координат і 3 обертальні - навколо цих осей. 2) У термодинаміки -параметри термодинамич. системи (зазвичай темп-pa, тиск і ін.), зміна яких брало (в определ, межах) чи не порушує термодинамич. рівноваги системи.

Природознавство. Енциклопедичний словник.