ІНФЛЯЦІЯ ПОПИТУ

ІНФЛЯЦІЯ ПОПИТУ
(Demand-pull inflation) Зростання цін, викликаний перевищенням попиту над пропозицією в масштабах всієї економіки. При повній зайнятості в економіці всіх трудових та інших ресурсів надлишковий попит може зникнути тільки в результаті зростання цін. Популярна в 1960-1970-х рр. під назвою кейнсіанської теорії інфляції (inflation), ця теорія інфляції попиту знайшла своє підтвердження у вигляді кривої Філіпса (Phillips curve).
(demand-pull inflation) Зростання цін, викликаний перевищенням попиту над пропозицією в масштабах всієї економіки. При повній зайнятості в економіці всіх трудових та інших ресурсів надлишковий попит може зникнути тільки в результаті зростання цін. Популярна в 1960-1970-х рр. під назвою кейнсіанської теорії інфляції (inflation), ця теорія інфляції попиту знайшла своє підтвердження у вигляді кривої Філіпса (Phillips curve). Однак це не сприяло перетворенню її в домінуючу, і в економічній науці до цих пір продовжують панувати інші теорії інфляції, зокрема монетаристської теорія. Див. Також: інфляція витрат (cost-puch inflation); кількісна теорія грошей (quantity theory of money).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.