Дхарма (дхамма)

Дхарма (дхамма)
Дхарма (санскр.), Дхамма (пали) - надзвичайно важливий і багатозначний термін не тільки буддизму, а й всієї інд. філософії. Палійскій термін вживається в основному школою тхеравада, санскр. - в школах махаяни. Санскр. форма слова "дхарма" - похідна від арійських. кореня dhar - стверджувати, підтримувати, захищати; перекладається як "система", "доктрина", "релігія", "чеснота", "моральна якість", "борг", "справедливість", "закон", "зразок", "норма", "ідеал", "істина" , "форма", "умова", "причина",
Дхарма (санскр.), Дхамма (пали) - надзвичайно важливий і багатозначний термін не тільки буддизму, а й всієї інд. філософії. Палійскій термін вживається в основному школою тхеравада, санскр. - в школах махаяни. Санскр. форма слова "дхарма" - похідна від арійських. кореня dhar - стверджувати, підтримувати, захищати; перекладається як "система", "доктрина", "релігія", "чеснота", "моральна якість", "борг", "справедливість", "закон", "зразок", "норма", "ідеал", "істина" , "форма", "умова", "причина", "порядок світобудови" - значення залежить від контексту. Можна виділити 5 груп основних значень терміна Д.: 1) доктрина; к. -л. вчення, викладене в систематич. формі; керівні життєві принципи, прийняті людиною; в буддизмі - вчення Будди; 2) правило; правильна поведінка; справедливість; закон; праведність; 3) умова; причина або минуле, що виступає причиною; причина і наслідок як практично ідентичні; 4) феноменальне; Д. як наслідок (в цьому значенні вона вживається в Дхаммападе: "Все дхарми. (Т. Е. Все феноменальне) створені мисленням"). Додаток слова "дхарма" до феноменального світу вказує на його впорядковану структуру; світ - це вираз закону; 5) вища реальність - точкові моменти буття, спалахи психофізичної "енергії". Уже в ранньому буддизмі елементи-дхарми класифікуються трояким чином: по скандх (Skandha), аятанам (aytana) і дхату (dhatu).За скандх поділялися елементи, складові емпіричну особистість (пудгала), т. Е. Особистість, з до-рій люди мають справу в повсякденному житті. С т. Зр. ж "вищої реальності" ця особистість нереальна, т. к. складається з 5 скандх елементів: а) тілесних Д., складових тіло (рупа); б) Д. відчуттів і почуттів (ведана); в) Д. сприйняття, уявлень (самджня); г) Д. кармічних "формують факторів" (самскари); д) Д. свідомості, различительного знання (видужання). С т. Зр. процесу пізнання все Д. діляться на 12 "сфер пізнання" (аятана), б внутрішніх і 6 зовнішніх, або 6 познават. здібностей і 6 відповідних їм об'єктів. Класифікація за "класами елементів" (дхату) грунтувалася на попередній класифікації, але була більш докладної: в ній до 12 сферам додавали 6 модусів свідомості (зорове свідомість, слухове свідомість і т. П.), К-які й формували, з т. зр. буддистів, єдиний потік свідомості. У махаяні Д. іноді трактувалася як синонім Татхата (див. Дхармакая). - Н. А. Канаєва

Буддизм. Словник. - М.: Республіка. Н. Л. Жуковська, В. І. Корнєв. 1992.