Діаметр

Діаметр
(Від грец. Diametros - діаметр) кола, відрізок прямої, що з'єднує дві точки кола і проходить через її центр. Природознавство. Енциклопедичний словник.

(від грец. Diametros - діаметр) кола, відрізок прямої, що з'єднує дві точки кола і проходить через її центр.

Природознавство. Енциклопедичний словник.