А

А. Критерій міжнародного стандарту, прийнятий в практиці страхування перевезення вантажів. Рівноцінний правилами страхування від усіх ризиків. Введено в 1982 році. Запропоновано Інститутом лондонських страховиків. Б. Назви ряду програм з медичної допомоги Медікер (США) Словник бізнес-термінів. Академік. Читати Далі

РІШЕННЯ ПРО БАНКРУТСТВО

(Bankruptcy order) Див. : Банкрутство (bankruptcy). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998. Читати Далі

КРАКТОСРОЧНИЙ ПЕРІОД

(Short run) В економічній теорії - період, досить короткий для того, щоб хоча б один фактор виробництва (factor of production) залишався незмінним. Див.: Довгостроковий період (long run). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Читати Далі

Побіжний КАПІТАЛ

(Refugee capital) Гарячі гроші (hot money), що належать іноземним фізичним або юридичним особам, а також державі та інвестовані в країну, де на даний момент є найвищі процентні ставки . Зазвичай такі вкладення здійснюються на короткостроковій основі. Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Читати Далі

КОНТРАКТ З відривний дублікат

(Indenture) 1. Документ (deed), скріплений підписами і печатками, в першу чергу оформляє або передавальний власність на землю. Свою назву він отримав від старовинної практики написання двох частин угоди, що складається з двох частин, на одному пергаменті, після чого пергамент нерівно розривався, так щоб на кожному з двох його шматків була одна з двох частин. Читати Далі

Падає ЕФЕКТ МАСШТАБУ

(Decreasing returns to scale) Див. : Ефект масштабу (returns to scale). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998. Читати Далі

А-Форте

Фр. a forfait - відмова від права А. Прийнята в деяких країнах форма оподаткування, в основному для підприємців або фермерів, які працюють без утворення юридичної особи, коли не ведеться суворий бухгалтерський облік. Б. Оплата товару на певну суму, без вказівки величини партії товару, без будь-яких прав покупця на претензії. Читати Далі

Зростає ЕФЕКТ МАСШТАБУ

(Increasing returns to scale) Див. : Ефект масштабу (returns to scale). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998. Читати Далі

ЛИСТ З ВИРАЗОМ ЖАЛЮ

(Letter of regret) Лист від імені компанії або її банкіра, в якому повідомляється, що заявка на виділення акцій при їх нової емісії (new issue of shares) не увінчалася успіхом. Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Читати Далі

БОРЖНИК, визнання такого ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

(Judgment debtor) Див. : Кредитор, визнаний таким за рішенням суду (judgment creditor). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998. Читати Далі

ОСОБА, одержує ренту

(Annuitant) Особа, яка отримує ренту (annuity). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998. Читати Далі

ГРА З НУЛЬОВИЙ СУМОЮ

(Zero-sum game) Гра або парі двох і більше осіб, при якій виграш одного дорівнює програшу іншого, тобто доходи мінус збитки дають нуль. Прикладом гри з нульовою сумою є питання, хто платить за таксі: дохід одну людину для іншого є збитком. "Дилема ув'язнених" (prisoners 'dilemma) - приклад гри з ненульовою сумою, що демонструє переваги кооперації. Читати Далі

ЗАЛІК / КОМПЕНСАЦІЯ

(Set-off) Угода двох сторін про взаємний залік боргів або про взаємний залік боргу і прибутку. Банк має право взаємного заліку кредитового залишку по одному рахунку і дебетового - по іншому. Зазвичай в подібній ситуації банк направляє клієнту лист-залік (letter of set-off), яке клієнт підписує в знак згоди з виробленої операцією. Читати Далі

ДОВІРЕНА ОСОБА, ПРЕДСТАВНИК

(Proxy) Особа, яка виступає від імені акціонера компанії на її зборах, де проводиться одне або кілька голосувань . Довірена особа може не належати до числа акціонерів або співробітників компанії, але часто директора компанії пропонують свою кандидатуру в якості довіреної особи тим акціонерам, які не можуть взяти участь у зборах. Читати Далі

Аб-Ово

Від лат. ab ovo - від яйця, почни спочатку прийняте в біржовий практиці вираз, що означає рішення почати нову сесію на біржі, якщо попередня виявилася невдалою. Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001. Читати Далі

Абдикації

Від лат. abadicato відмова від керівної посади, про складання з себе будь-яких повноважень з моральних міркувань або через неможливість суміщати кілька посад, в разі, якщо одна з них виборна. Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001. Читати Далі

Абекор

Англ. aBECOR абревіатура назви Асоційовані банки Європейської корпорації (Associated Banks ~ of Europe Corporation) - являє собою міжнародне банківське об'єднання з 10 учасників - найбільших банків Європи, створене для міжбанківського обміну інформацією та здійснює наукові дослідження в області економіки, фінансів, банківської справи; створено в 1971 р Характеризується більш вільної організацією, яка не оформленої випуском акцій і створенням загального фонду коштів і додаткових фінансових зобов' Читати Далі

Амністія

Від англ. abolition - скасування рішення А. Відмова від попереднього рішення, договору, угоди або закону, скасування попередньої домовленості. Б. Припинення розслідування кримінальної справи на етапі, коли вина юридично ще не доведена. Знаходиться зазвичай в компетенції керівника держави. Згідно з Конституцією Російської Федерації, право А. Читати Далі

Аболіціонізм

Англ. abolitionism А. Рух громадськості, що вимагає скасування певного закону. Б. Рух за скасування рабства негрів в США в XVIII- початку XIX ст. Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001. Читати Далі

Аболіціоністи

Англ. abolitionist А. Учасник руху за скасування певного закону. Б. Учасник руху за скасування рабства. Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001. Читати Далі

ВИЩЕ ЛІНІЇ

(Above-the-line) 1. Позначення записів, зроблених вище горизонтальної лінії в рахунку прибутків і збитків (profit and loss account) компанії, яка відокремлює записи про прибутки (або збитки) від записів, що показують розподіл прибутку. 2. Позначення витрат на рекламу в засобах масової інформації (в пресі, на телебаченні, радіо і за допомогою розклеювання оголошень і плакатів). Читати Далі

Акцептування опротестувати тратту

(Acceptance supra protest, acceptance for honour) Акцепт або оплата векселя (bill of exchange) після його опротестування людиною, який має намір врятувати честь трасанта (векселедавця) або індосанта (особи, яка зробила передавальний напис на векселі ). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Читати Далі

ДОСТУП

(Access) Витяг інформації з комп'ютерної пам'яті або приміщення інформації в комп'ютерну пам'ять. Див. Також: час доступу (access time). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998. Читати Далі

ЧАС ДОСТУПУ

(Access time) Час, необхідний для отримання інформації з комп'ютерної пам'яті (memory) або для запису інформації в пам'ять. Час доступу може варіювати від мільйонної частки секунди (наносекунди) при швидкодіючої електронної пам'яті до секунди і більше при роботі з пам'яттю на магнітній стрічці. Бізнес. Читати Далі

РОЗМІЩЕННЯ

(Placing) Продаж компанією своїх акцій певної групи юридичних або фізичних осіб. Розміщення може бути використано або як засіб випуску нових акцій на вільний ринок (flotation), або акціонерною компанією - для розширення свого капіталу ( cм. Також: переважне право покупки (pre-emption right); випуск нових акцій для акціонерів за пільговою ціною (rights issue). Читати Далі

Акордне СИСТЕМА

(Lump system) Система найму, яка використовується в будівництві, коли найняті працюють самостійно, отримуючи одноразові виплати за узгоджені обсяги робіт. Перш це давало робочим можливість уникати сплати податків і страхових внесків з своїх заробітків. Тепер же подібне ухилення від податків в значній мірі скорочено, оскільки роботодавці зобов'язані подавати до Управління податкових зборів детальну інформацію (включаючи імена і адреси) про всі виплати працівникам, оплачуваним по аккордной системі Читати Далі