А

А. Критерій міжнародного стандарту, прийнятий в практиці страхування перевезення вантажів. Рівноцінний правилами страхування від усіх ризиків. Введено в 1982 році. Запропоновано Інститутом лондонських страховиків. Б. Назви ряду програм з медичної допомоги Медікер (США) Словник бізнес-термінів. Академік. Читати Далі

РІШЕННЯ ПРО БАНКРУТСТВО

(Bankruptcy order) Див. : Банкрутство (bankruptcy). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998. Читати Далі

КРАКТОСРОЧНИЙ ПЕРІОД

(Short run) В економічній теорії - період, досить короткий для того, щоб хоча б один фактор виробництва (factor of production) залишався незмінним. Див.: Довгостроковий період (long run). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Читати Далі

Побіжний КАПІТАЛ

(Refugee capital) Гарячі гроші (hot money), що належать іноземним фізичним або юридичним особам, а також державі та інвестовані в країну, де на даний момент є найвищі процентні ставки . Зазвичай такі вкладення здійснюються на короткостроковій основі. Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Читати Далі

КОНТРАКТ З відривний дублікат

(Indenture) 1. Документ (deed), скріплений підписами і печатками, в першу чергу оформляє або передавальний власність на землю. Свою назву він отримав від старовинної практики написання двох частин угоди, що складається з двох частин, на одному пергаменті, після чого пергамент нерівно розривався, так щоб на кожному з двох його шматків була одна з двох частин. Читати Далі

Падає ЕФЕКТ МАСШТАБУ

(Decreasing returns to scale) Див. : Ефект масштабу (returns to scale). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998. Читати Далі

А-Форте

Фр. a forfait - відмова від права А. Прийнята в деяких країнах форма оподаткування, в основному для підприємців або фермерів, які працюють без утворення юридичної особи, коли не ведеться суворий бухгалтерський облік. Б. Оплата товару на певну суму, без вказівки величини партії товару, без будь-яких прав покупця на претензії. Читати Далі

Зростає ЕФЕКТ МАСШТАБУ

(Increasing returns to scale) Див. : Ефект масштабу (returns to scale). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998. Читати Далі

ЛИСТ З ВИРАЗОМ ЖАЛЮ

(Letter of regret) Лист від імені компанії або її банкіра, в якому повідомляється, що заявка на виділення акцій при їх нової емісії (new issue of shares) не увінчалася успіхом. Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Читати Далі

БОРЖНИК, визнання такого ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

(Judgment debtor) Див. : Кредитор, визнаний таким за рішенням суду (judgment creditor). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998. Читати Далі

ОСОБА, одержує ренту

(Annuitant) Особа, яка отримує ренту (annuity). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998. Читати Далі

ГРА З НУЛЬОВИЙ СУМОЮ

(Zero-sum game) Гра або парі двох і більше осіб, при якій виграш одного дорівнює програшу іншого, тобто доходи мінус збитки дають нуль. Прикладом гри з нульовою сумою є питання, хто платить за таксі: дохід одну людину для іншого є збитком. "Дилема ув'язнених" (prisoners 'dilemma) - приклад гри з ненульовою сумою, що демонструє переваги кооперації. Читати Далі

ЗАЛІК / КОМПЕНСАЦІЯ

(Set-off) Угода двох сторін про взаємний залік боргів або про взаємний залік боргу і прибутку. Банк має право взаємного заліку кредитового залишку по одному рахунку і дебетового - по іншому. Зазвичай в подібній ситуації банк направляє клієнту лист-залік (letter of set-off), яке клієнт підписує в знак згоди з виробленої операцією. Читати Далі

ДОВІРЕНА ОСОБА, ПРЕДСТАВНИК

(Proxy) Особа, яка виступає від імені акціонера компанії на її зборах, де проводиться одне або кілька голосувань . Довірена особа може не належати до числа акціонерів або співробітників компанії, але часто директора компанії пропонують свою кандидатуру в якості довіреної особи тим акціонерам, які не можуть взяти участь у зборах. Читати Далі

Аб-Ово

Від лат. ab ovo - від яйця, почни спочатку прийняте в біржовий практиці вираз, що означає рішення почати нову сесію на біржі, якщо попередня виявилася невдалою. Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001. Читати Далі

Абдикації

Від лат. abadicato відмова від керівної посади, про складання з себе будь-яких повноважень з моральних міркувань або через неможливість суміщати кілька посад, в разі, якщо одна з них виборна. Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001. Читати Далі

Абекор

Англ. aBECOR абревіатура назви Асоційовані банки Європейської корпорації (Associated Banks ~ of Europe Corporation) - являє собою міжнародне банківське об'єднання з 10 учасників - найбільших банків Європи, створене для міжбанківського обміну інформацією та здійснює наукові дослідження в області економіки, фінансів, банківської справи; створено в 1971 р Характеризується більш вільної організацією, яка не оформленої випуском акцій і створенням загального фонду коштів і додаткових фінансових зобов' Читати Далі

Амністія

Від англ. abolition - скасування рішення А. Відмова від попереднього рішення, договору, угоди або закону, скасування попередньої домовленості. Б. Припинення розслідування кримінальної справи на етапі, коли вина юридично ще не доведена. Знаходиться зазвичай в компетенції керівника держави. Згідно з Конституцією Російської Федерації, право А. Читати Далі

Аболіціонізм

Англ. abolitionism А. Рух громадськості, що вимагає скасування певного закону. Б. Рух за скасування рабства негрів в США в XVIII- початку XIX ст. Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001. Читати Далі