Пряме Оподаткування

Пряме Оподаткування
(Direct taxation) Безпосереднє оподаткування фізичної особи або організації, які є платниками податків. Економісти проводять відмінність між прямим і непрямим оподаткуванням. Найкращою ілюстрацією першого типу є прибутковий податок (income tax), коли особа, яка отримує дохід, платить податок, в результаті чого його дохід зменшується.
(direct taxation) Безпосереднє оподаткування фізичної особи або організації, які є платниками податків. Економісти проводять відмінність між прямим і непрямим оподаткуванням. Найкращою ілюстрацією першого типу є прибутковий податок (income tax), коли особа, яка отримує дохід, платить податок, в результаті чого його дохід зменшується. Другий тип оподаткування ілюструється податком на додану вартість - ПДВ (VAT), коли податок сплачується торговцями, але в кінцевому рахунку перекладається на споживачів, які купують у торговців товари. Насправді часто не вдається провести чітку межу між прямим і непрямим оподаткуванням. Прямим є і корпоративний податок, проте є підтвердження того, що він може бути перекладений на споживачів шляхом встановлення більш високих цін або на працівників компанії шляхом заниження заробітної плати. Податок на спадщину також можна розглядати як прямий податок на покійного, хоча реально він зачіпає спадкоємців майна покійного.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.