РОЗКРИТТЯ

РОЗКРИТТЯ
(Disclosure) 1. Зобов'язання, встановлене контрактним правом і яке у тому, що кожна зі сторін повинна повідомити всі факти, які стосуються предмета договору. Див.: Найвища сумлінність (utmost good faith). 2. Зобов'язання, встановлене правом, що регулює діяльність компаній, і яке у тому, що компанія зобов'язана доводити до відома акціонерів всю відповідну комерційної діяльності компанії інформацію і повідомляти їм про результати цієї діяльності.
(disclosure) 1. Зобов'язання, встановлене контрактним правом і яке у тому, що кожна зі сторін повинна повідомити всі факти, які стосуються предмета договору. Див.: Найвища сумлінність (utmost good faith). 2. Зобов'язання, встановлене правом, що регулює діяльність компаній, і яке у тому, що компанія зобов'язана доводити до відома акціонерів всю відповідну комерційної діяльності компанії інформацію і повідомляти їм про результати цієї діяльності. Див.: Звіт ради директорів (directors 'report).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.