РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ

РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ
(Income distribution) Виплати довірчим пайовим інвестиційним фондом (unit trust) свого піврічного доходу власникам паїв пропорційно їх розмірам. Розподіляється дохід дорівнює сукупному доходу за вирахуванням оплати послуг менеджерів і прибуткового податку за стандартною ставкою оподаткування. Бізнес.
(income distribution) Виплати довірчим пайовим інвестиційним фондом (unit trust) свого піврічного доходу власникам паїв пропорційно їх розмірам. Розподіляється дохід дорівнює сукупному доходу за вирахуванням оплати послуг менеджерів і прибуткового податку за стандартною ставкою оподаткування.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.