РОЗПОДІЛ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РОЗПОДІЛ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(Allotment) Метод розміщення вперше випущених компанією з обмеженою відповідальністю акцій для збільшення капіталу. Розміщення таких акцій часто відбувається після випуску проспекту (prospectus) емісії акцій (flotation) публічної компанії на вільний ринок або проспекту приватизації належить державі галузі виробництва.
(allotment) Метод розміщення вперше випущених компанією з обмеженою відповідальністю акцій для збільшення капіталу. Розміщення таких акцій часто відбувається після випуску проспекту (prospectus) емісії акцій (flotation) публічної компанії на вільний ринок або проспекту приватизації належить державі галузі виробництва. Компанія приймає заявки на придбання її акцій і розсилає подавцям заявок повідомлення про підписку на акції (letter of allotment), в яких зазначено кількість акцій, виділених інвестору; таким чином, інвестор має безумовне право на занесення його імені в акціонерний регістр (register of members). У тих випадках, коли кількість заявок на придбання акцій перевищує ліміт підписки на акції (oversubscription), розподіл відбувається шляхом жеребкування або пропорційного зменшення кількості акцій, зазначених в заявках. Інвестор, якому виділили менше акцій, ніж він замовляв, отримує чек на суму, рівну вартості недоотриманих їм акцій (до заявки на придбання акцій повинен бути прикладений чек на суму, рівну повної вартості замовлених акцій). Див. Також: множинна заявка (multiple application).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д.е. н. Осадча І. М.. 1998.