Вісім "не"

Вісім
- Формула т. н. "серединного шляху" одного з двох головних течій буддизму махаяни - мадхьямики. В основу формули покладено початкові рядки трактату інд. будд. філософа Нагарджуни "Мадхьяміка-шастра", в яких брало в афористичний. формі виражена суть найваж
- формула т. н. "серединного шляху" одного з двох головних течій буддизму махаяни - мадхьямики. В основу формули покладено початкові рядки трактату інд. будд. філософа Нагарджуни "Мадхьяміка-шастра", в яких брало в афористичний. формі виражена суть найваж