ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД У газах

ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД У газах
(Газовий розряд), проходження електричні. струму через газ під дією елект. поля. Особливість газів полягає в тому, що Е. р. в м сам створює в них носії заряду - вільні електрони і іони і обумовлює їх концентрацію і розподіл в об'ємі газу. Залежно від тиску, роду газу, процесів на електродах, щільності розрядного струму і ін.

(газовий розряд), проходження електричні. струму через газ під дією елект. поля. Особливість газів полягає в тому, що Е. р. в м сам створює в них носії заряду - вільні електрони і іони і обумовлює їх концентрацію і розподіл в об'ємі газу. Залежно від тиску, роду газу, процесів на електродах, щільності розрядного струму і ін. Виникають разл. типи розрядів: тихий, тліючий, дугового, іскровий, коронний, кистьовий. За способом підведення енергії розрізняють: розряд на постійному струмі, змінному струмі низької частоти, високочастотний розряд і імпульсний розряд.

Природознавство. Енциклопедичний словник.