Еманціпаціі

Еманціпаціі
Еманціпація - освобожденіе із '-под влади, дарованіе свободи. Еманціпація женщін' - уравненіе їхні Вь правах зй чоловіками. Пор. еманціпірованних . Пор. Чалий виісківает' разния каверзи, щоб представити Вь поскудном' відѣ старих' і почтенних' людей, і без того чимало обіженних' "емансіпаціей" . Боборикін'.

Еманціпація - освобожденіе із '-под влади, дарованіе свободи. Еманціпація женщін' - уравненіе їхні Вь правах зй чоловіками. Пор. еманціпірованних . Пор. Чалий виісківает' разния каверзи, щоб представити Вь поскудном' відѣ старих' і почтенних' людей, і без того чимало обіженних' "емансіпаціей" . Боборикін'. Ранніе виводки. 14. Пор. Я поплатився нема за жіночу ( еманціпацію ) в усякому случаѣ ... Еманціпація женщін' , т. Е. Обезліченіе, т. Е. Опошленіе жіночої відособленості, - це не тільки конец' всякої поезіі, це, ще, конец' всій человѣческой цівілізаціі ... "Reste à savoir, замѣтіл' на це Поспѣлов', - наскільки ця" поезія цівілізаціі "дала хлѣба голодающім' человѣческім' массам'". Б. М. Маркевіч'. Безодня. 1, 4. Пор. Emancipare (e manu, із 'рук' випускати) звільняти. Пор. Emancipatio - освобожденіе од влади взагалі (батьківської - об'явленіе совершеннолѣтія).

Російська думка і мова. Своє і чуже. Досвід російської фразеології. Збірник образних слів і іносказань. Т. Т. 1-2. Ходячі і влучні слова. Збірник російських і іноземних цитат, прислів'їв, приказок, пословічно виразів і окремих слів. СПб. , Тип. Ак. наук. . М. І. Міхельсон. 1896-1912.