АВАРІЙНА ГАРАНТІЯ, АВАРІЙНА ПІДПИСКА

АВАРІЙНА ГАРАНТІЯ, АВАРІЙНА ПІДПИСКА
(Average bond) Обіцянка виплатити в разі необхідності відшкодування збитків, понесених в результаті загальної аварії ( average). Якщо збитки виникли під час плавання, перевізник має право взяти частину вантажу в якості внеску власників вантажу в покриття збитків. Щоб уникнути можливості втрати частини вантажу, його власник може отримати у страховиків аварійну гарантію на відшкодування будь-яких збитків такого роду.
(average bond) Обіцянка виплатити в разі необхідності відшкодування збитків, понесених в результаті загальної аварії ( average). Якщо збитки виникли під час плавання, перевізник має право взяти частину вантажу в якості внеску власників вантажу в покриття збитків. Щоб уникнути можливості втрати частини вантажу, його власник може отримати у страховиків аварійну гарантію на відшкодування будь-яких збитків такого роду.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.