ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ БОРГОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ БОРГОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
(Secured debenture) Боргове зобов'язання (debenture), забезпечене правом на майно компанії (наприклад, боргове зобов'язання під заставу нерухомості). Зазвичай права власників боргового зобов'язання з метою їх забезпечення в разі несплати компанією основної частини боргу або відсотків по ньому встановлюються актом про заснування довірчої власності.
(secured debenture) Боргове зобов'язання (debenture), забезпечене правом на майно компанії (наприклад, боргове зобов'язання під заставу нерухомості). Зазвичай права власників боргового зобов'язання з метою їх забезпечення в разі несплати компанією основної частини боргу або відсотків по ньому встановлюються актом про заснування довірчої власності. Для забезпечення реалізації цих прав зазвичай призначається ліквідатор (receiver), керуючий конкурсною масою.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.