Підприємство

Підприємство
Англ. enterprise самостійний господарюючий суб'єкт з правами юридичної особи, який виробляє і реалізує продукцію, виконує роботи, надає послуги для задоволення споживачів і отримання прибутку. П. має право займатися будь-якою господарською діяльністю, не забороненої законодавством і відповідає цілям, зафіксованим в статуті підприємства.
англ. enterprise
самостійний господарюючий суб'єкт з правами юридичної особи, який виробляє і реалізує продукцію, виконує роботи, надає послуги для задоволення споживачів і отримання прибутку. П. має право займатися будь-якою господарською діяльністю, не забороненої законодавством і відповідає цілям, зафіксованим в статуті підприємства. П. має право юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням. П. може бути індивідуальним, колективним, державним, державним.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.