ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ
(Євратом) (European Atomic Energy Community, Euratom) Організація, створена в 1957 р шістьма країнами-членами Європейського об'єднання вугілля і сталі (European Coal and Steel Community); одночасно виникло Європейське економічне співтовариство (European Economic Community). Євратом був організований для створення технічних і промислових умов, необхідних для виробництва атомної енергії в промислових масштабах.
(Євратом) (European Atomic Energy Community, Euratom) Організація, створена в 1957 р шістьма країнами-членами Європейського об'єднання вугілля і сталі (European Coal and Steel Community); одночасно виникло Європейське економічне співтовариство (European Economic Community). Євратом був організований для створення технічних і промислових умов, необхідних для виробництва атомної енергії в промислових масштабах. Великобританія, Данія та Ірландія приєдналися до Євратом в 1973 р; Греція увійшла до Співтовариства в 1981 р, а Іспанія і Португалія - ​​в 1986 р

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.