ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА ОДИНИЦЯ (ЕКЮ)

ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА ОДИНИЦЯ (ЕКЮ)
(European Currency Unit, ECU) Засіб звернення і лічильна одиниця, створена в 1979 р і служить резервним активом і розрахунковою одиницею Європейської валютної системи (European Monetary System ). Вартість екю розраховується як середньозважена величина кошика валют країн - членів Європейського Співтовариства (ЄС) (European Community (EC); її курс періодично переглядається у міру зміни значення європейських валют і розширення ЄС за рахунок нових членів.
(European Currency Unit, ECU) Засіб звернення і лічильна одиниця, створена в 1979 р і служить резервним активом і розрахунковою одиницею Європейської валютної системи (European Monetary System ). Вартість екю розраховується як середньозважена величина кошика валют країн - членів Європейського Співтовариства (ЄС) (European Community (EC); її курс періодично переглядається у міру зміни значення європейських валют і розширення ЄС за рахунок нових членів. Екю є також розрахунковою одиницею у всіх операціях ЄС . Вона володіє деякими подібними рисами зі спеціальними правами запозичення (Special Drawing Rights) Міжнародного валютного фонду (International Monetary Fund), а проте резерви екю не розподіляються між окремими країнами, а накопичуються в Європ йском фонді валютного співробітництва (European Monetary Cooperation Fund). Приватні операції з використанням екю як номіналу позик і кредитів набули популярності. Було висловлено припущення, що екю стане основою майбутньої європейської валюти, яка прийде на зміну всім національним валютам.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.