ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО, ЄЕС

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО, ЄЕС
(European Economic Community, EEC; Common Market) Європейський загальний ринок, створений в 1957 р шістьма державами - членами Європейського об'єднання вугілля і сталі (European Coal and Steel Community). Одночасно з ним було утворено Європейське співтовариство з атомної енергії (European Atomic Energy Community); в 1967 р керівні органи трьох цих спільнот були об'єднані в Комісію європейських співтовариств ( cм.
(European Economic Community, EEC; Common Market) Європейський загальний ринок, створений в 1957 р шістьма державами - членами Європейського об'єднання вугілля і сталі (European Coal and Steel Community). Одночасно з ним було утворено Європейське співтовариство з атомної енергії (European Atomic Energy Community); в 1967 р керівні органи трьох цих спільнот були об'єднані в Комісію європейських співтовариств ( cм.: Європейська комісія (European Commission) і Рада європейських співтовариств. Європейський парламент і Європейський суд були сформовані відповідно до Римського договору 1957 р . Метою договору було формування більш тісного союзу європейських держав шляхом усунення економічного впливу існування кордонів між ними. Договором передбачалися скасування мит і квот у торгівлі між країнами - членами Співтовариства, провед ня загальної торговельної політики стосовно третіх країн, скасування обмежень на пересування людей і капіталів між країнами-членами і загальна сільськогосподарська політика (Common Agricultural Policy). На додаток до перерахованих вище заходів договір передбачав гармонізацію соціального і економічного законодавства, щоб Загальний ринок міг функціонувати ( cм. також: Європейський інвестиційний банк (European Investment Bank). у 1973 р до Спільноти приєдналися Великобританія, Ірландія і Данія, в 1979 р- Греція, а в 1986 р членами Товариства стали Португалія та Іспанія, в результаті чого Спільнота розширилося до 12 країн. Див. Також: Європейське Співтовариство (European Community); Європейська валютна система (European Monetary System). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.