ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
(European Investment Bank, EIB) Банк, створений в 1958 р відповідно до Римського договору для фінансування капіталовкладень, здійснюваних в Європейському економічному співтоваристві (ЄЕС) (European Economic Community (ЄЕС). Надає довгострокові позики приватним компаніям і державним організаціям для проектів, що сприяють реалі ії цілей Співтовариства.
(European Investment Bank, EIB) Банк, створений в 1958 р відповідно до Римського договору для фінансування капіталовкладень, здійснюваних в Європейському економічному співтоваристві (ЄЕС) (European Economic Community (ЄЕС). Надає довгострокові позики приватним компаніям і державним організаціям для проектів, що сприяють реалі ії цілей Співтовариства. Дванадцять членів ЄС (European Community) внесли до фонду Банку 28 млрд. екю, але більшу частину коштів Банк займає на міжнародних фінансових ринках. Він є неприбутковою організацією і по своїх кредитах бере відсоток, близький до того, за яким сам займав засоби. Штаб-квартира Банку знаходиться в Люксембурзі.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.