Витрати Позареалізаційні

Витрати Позареалізаційні
Витрати, не пов'язані з процесом виробництва і реалізацією продукції. До Р. в. відносяться втрати від стихійних лих, витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів, збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості, витрати за анульованими виробничими замовленнями, амортизаційні відрахування за зданими в короткострокову оренду основних засобів.
витрати, не пов'язані з процесом виробництва і реалізацією продукції. До Р. в. відносяться втрати від стихійних лих, витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів, збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості, витрати за анульованими виробничими замовленнями, амортизаційні відрахування за зданими в короткострокову оренду основних засобів.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.