ЗОВНІШНІ ГРОШІ

ЗОВНІШНІ ГРОШІ
(Outside money) Гроші, випущені за межами економічної системи, - зазвичай урядом або іншими країнами (наприклад, іноземна валюта ). Існує думка, що падіння рівня цін може підвищити вартість зовнішніх для даної економіки грошей, створюючи тим самим позитивний ефект багатства (wealth effect). Cравні: "внутрішні" гроші (inside money).
(outside money) Гроші, випущені за межами економічної системи, - зазвичай урядом або іншими країнами (наприклад, іноземна валюта ). Існує думка, що падіння рівня цін може підвищити вартість зовнішніх для даної економіки грошей, створюючи тим самим позитивний ефект багатства (wealth effect). Cравні: "внутрішні" гроші (inside money). Однак навіть емісія зовнішніх грошей, здійснювана урядом, далеко не завжди забезпечує названий ефект. Cм. : теорема еквівалентності Рікардо (Ricardian equivalence theorem).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.