Фокус (-покус)

Фокус (-покус)
Фокус' (-покус') фіґлярство, штука, викидати допомогою мистецтва і моторності. Пор. Принади гри (Фильда) не могли змусити забути всѣ фокус'-покуси новѣйшіх' піаністов'. Гр. Л. Толстой. Отроцтво. 22. Пор. Це, говоріт', що за фокус'? А це, - кажу я: такий фокусь , що посади ти зй одного боку самого Сократа, а зй інший Фрідріха Великого, так 'і тѣ нічого не разберут'.

Фокус' (-покус') фіґлярство, штука, викидати допомогою мистецтва і моторності. Пор. Принади гри (Фильда) не могли змусити забути всѣ фокус'-покуси новѣйшіх' піаністов'. Гр. Л. Толстой. Отроцтво. 22. Пор. Це, говоріт', що за фокус'? А це, - кажу я: такий фокусь , що посади ти зй одного боку самого Сократа, а зй інший Фрідріха Великого, так 'і тѣ нічого не разберут'. Тургенев'. Собака. Пор. Hokus Pocus (нѣм.). Hocus-pocus ( англ. ). Пор. Hoax ( англ. ) штука (викинута жарт). Hoax (глаг.) Напустити туману. Пор. Hodge-podge ( англ. ) смѣсь, всяка всячина. За другім', це насмѣшка над 'латинськими примовками фокусніков'. Hoc est, - pocus - для ріѳми.

Російська думка і мова. Своє і чуже. Досвід російської фразеології. Збірник образних слів і іносказань. Т. Т. 1-2. Ходячі і влучні слова. Збірник російських і іноземних цитат, прислів'їв, приказок, пословічно виразів і окремих слів. СПб. , Тип. Ак. наук. . М. І. Міхельсон. 1896-1912.