Витрата Палива На Одиницю Продукції Питома

Витрата Палива На Одиницю Продукції Питома
Показник, що розраховується відношенням кількості фактично витраченого палива до кількості фактично виробленої продукції. Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.
показник, що розраховується відношенням кількості фактично витраченого палива до кількості фактично виробленої продукції.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.