ПОВНИЙ ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК

ПОВНИЙ ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК
(Comprehensive income tax) Прибутковий податок з базою оподаткування, що включає не тільки дохід, а й реалізований приріст капіталу, а також всі інші збільшення багатства, наприклад спадщини. Хоча в даний час цей податок у Великобританії не стягується, теоретики в області оподаткування знаходять його досить привабливим, тому що іноді дуже складно провести різницю між доходом, реалізованим приростом ринкової вартості капіталу і т.
(comprehensive income tax) Прибутковий податок з базою оподаткування, що включає не тільки дохід, а й реалізований приріст капіталу, а також всі інші збільшення багатства, наприклад спадщини. Хоча в даний час цей податок у Великобританії не стягується, теоретики в області оподаткування знаходять його досить привабливим, тому що іноді дуже складно провести різницю між доходом, реалізованим приростом ринкової вартості капіталу і т. Д.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.