Гампопа

Гампопа
(1079-1153) - Тиб. проповідник, представник школи кагьюдпа, учень поета Міларепи. Послідовно розробляв концепцію шанування вчителя - духовного наставника, стверджуючи, що шанування навіть єдності. волоска вчителя ще більш висока заслуга, ніж шанування всіх будд минулого, сьогодення і майбутнього. Спираючись на вчення Г.
(1079-1153) - тиб. проповідник, представник школи кагьюдпа, учень поета Міларепи. Послідовно розробляв концепцію шанування вчителя - духовного наставника, стверджуючи, що шанування навіть єдності. волоска вчителя ще більш висока заслуга, ніж шанування всіх будд минулого, сьогодення і майбутнього. Спираючись на вчення Г., один з його учнів заснував школу Кармапа. - Є. Д. Огнєва

Буддизм. Словник. - М.: Республіка. Н. Л. Жуковська, В. І. Корнєв. 1992.