ДЕФЛЯТОР ВВП

ДЕФЛЯТОР ВВП
(GDP deflator) Коефіцієнт, на який слід зменшити (Дефлірованние) вартість валового внутрішнього продукту (gross domestic product) в поточних цінах, щоб отримати його значення в цінах якогось базового року (наприклад, 1980 г.). Таким чином, дефлятор ВВП відображає / є показником інфляції (inflation). Бізнес.
(GDP deflator) Коефіцієнт, на який слід зменшити (Дефлірованние) вартість валового внутрішнього продукту (gross domestic product) в поточних цінах, щоб отримати його значення в цінах якогось базового року (наприклад, 1980 г.). Таким чином, дефлятор ВВП відображає / є показником інфляції (inflation).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.