ЗАГАЛЬНИЙ ПОЛІС

ЗАГАЛЬНИЙ ПОЛІС
(Blanket policy) Страховий поліс, що покриває кілька об'єктів страхування під однією сумою. Такий поліс може бути будь-якого типу, наприклад охоплювати ряд судів або групу будинків . Загальний поліс страхування автомобілів (blanket motor-insurance certificate) покриває будь-який автомобіль, що належить власнику поліса, без конкретизації реєстраційних номерів окремих автомобілів.
(blanket policy) Страховий поліс, що покриває кілька об'єктів страхування під однією сумою. Такий поліс може бути будь-якого типу, наприклад охоплювати ряд судів або групу будинків . Загальний поліс страхування автомобілів (blanket motor-insurance certificate) покриває будь-який автомобіль, що належить власнику поліса, без конкретизації реєстраційних номерів окремих автомобілів.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт" . Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція : Д. Е. Н. Осадча І. М.. 1998.