Глауконіт

Глауконіт
(Від грец. Glaukоs - голубоватозелёний), мінерал групи гідрослюд підкласу шаруватих силікатів (К, Na, Ca) (Fe 3+ , Mg, Fe 2+ , A1) 2 [(A1, Si) Si 3 O 10 ] (OH) 2 х H 2 0. Зелені землисті агрегати. Тв. 2-3; плотн. 2, 2-2, 9 г / см 3 . Широко поширений в осадових породах. Застосовується для зменшення жорсткості води, добрива грунтів, виготовлення зеленої фарби.

(від грец. Glaukоs - голубоватозелёний), мінерал групи гідрослюд підкласу шаруватих силікатів (К, Na, Ca) (Fe 3+ , Mg, Fe 2+ , A1) 2 [(A1, Si) Si 3 O 10 ] (OH) 2 х H 2 0. Зелені землисті агрегати. Тв. 2-3; плотн. 2, 2-2, 9 г / см 3 . Широко поширений в осадових породах. Застосовується для зменшення жорсткості води, добрива грунтів, виготовлення зеленої фарби.

Природознавство. Енциклопедичний словник.