Гранки

Гранки
(Galley, galley proof) Набір відбитків надрукованого матеріалу на довгих аркушах паперу без поділу його на окремі сторінки . Після того як гранки прочитані і виправлені, текст розбивається на окремі сторінки і відбувається набір верстки (page proofs). При автоматизованому наборі текст дуже часто відразу розмічається посторінково і стадія гранок опускається.
(galley, galley proof) Набір відбитків надрукованого матеріалу на довгих аркушах паперу без поділу його на окремі сторінки . Після того як гранки прочитані і виправлені, текст розбивається на окремі сторінки і відбувається набір верстки (page proofs). При автоматизованому наборі текст дуже часто відразу розмічається посторінково і стадія гранок опускається.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.