Наростає ПАЙ

Наростає ПАЙ
(Accumulation unit) Пай в інвестиційному фонді (investment trust), дивіденди на який, після вирахування прибуткового податку, залишаються в розпорядженні фонду, збільшуючи вартість паю. Зазвичай такий пай пов'язаний з полісом страхування життя. Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт".
(accumulation unit) Пай в інвестиційному фонді (investment trust), дивіденди на який, після вирахування прибуткового податку, залишаються в розпорядженні фонду, збільшуючи вартість паю. Зазвичай такий пай пов'язаний з полісом страхування життя.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.