ПРИРІСТ КАПІТАЛУ

ПРИРІСТ КАПІТАЛУ
(Capital gain) Дохід, принесений активом своєму власникові не в ході нормальної комерційної діяльності. Цей дохід у Великобританії і багатьох інших країнах оподатковується на реалізований приріст ринкової вартості капіталу (capital-gains tax). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт".
(capital gain) Дохід, принесений активом своєму власникові не в ході нормальної комерційної діяльності. Цей дохід у Великобританії і багатьох інших країнах оподатковується на реалізований приріст ринкової вартості капіталу (capital-gains tax).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.