Харша

Харша
(Повне ім'я - Харшавардхана) - цар, що правив в Сівши. Індії ок. 606-647; останній з правителів, покровительствовавших буддизму. Прославився своєю обізнаністю, прогресивністю і віротерпимістю. - Н. А. Канаєва Буддизм. Словник. - М.: Республіка. Н. Л. Жуковська, В. І. Корнєв. 1992.
(повне ім'я - Харшавардхана) - цар, що правив в Сівши. Індії ок. 606-647; останній з правителів, покровительствовавших буддизму. Прославився своєю обізнаністю, прогресивністю і віротерпимістю. - Н. А. Канаєва

Буддизм. Словник. - М.: Республіка. Н. Л. Жуковська, В. І. Корнєв. 1992.