Гістограма

Гістограма
(Від грец. Histоs, тут - стовп і ... грама) (столбчатая діаграма), один з видів графич. зображення статистич. розподілів к. -л. величини по кількостей. ознакою. Г. являє собою сукупність суміжних прямокутників, побудованих на одній прямій; площа кожного з них пропорційна частоті знаходження даної величини в інтервалі, на к-ром побудований даний прямокутник.

(від грец. Histоs, тут - стовп і ... грама) (столбчатая діаграма), один з видів графич. зображення статистич. розподілів к. -л. величини по кількостей. ознакою. Г. являє собою сукупність суміжних прямокутників, побудованих на одній прямій; площа кожного з них пропорційна частоті знаходження даної величини в інтервалі, на к-ром побудований даний прямокутник.

Природознавство. Енциклопедичний словник.