Гумор

Гумор
Юмор' (особлива жартівлива, але при тому гостра складка розуму, особливо властива Англічанам', од котрих і слово це перейшло Кь нам ') . Юморістіческій - жартівливий. Пор. Юмор' - слово англійское ... воно означает' ізвѣстное настроеніе духу, при котором' человѣку здається все Вь болѣе смѣшном' відѣ, чѣм' другім'.

Юмор' (особлива жартівлива, але при тому гостра складка розуму, особливо властива Англічанам', од котрих і слово це перейшло Кь нам ') . Юморістіческій - жартівливий. Пор. Юмор' - слово англійское ... воно означает' ізвѣстное настроеніе духу, при котором' человѣку здається все Вь болѣе смѣшном' відѣ, чѣм' другім'. Пісемскій. Люди сорокових' годов'. 2, 9. Пор. Здѣсь (Вь Москвѣ) ... народ славний, розуму громаднѣйшаго, зй юмором' - НЕ в такий, звичайно, веселим', как 'у малороссов', але за то болѣе ѣдкім', зубоскалістим'. Там' ж. 2, 16. Пор. Чобахов' ... попробовал' себе Вь новом' родѣ і сочініл' повѣсть Вь юморістіческом' духѣ: описувалося как муж і дружина виѣзжалі Вь Москву, і как побилися вони посеред вулиці. Грігоровіч'. Проселочния дороги. 1, 16. Пор. він з Русскім' юмором' і напрямік' зй натури, із 'дурниць людскіх' кроіл' карикатури. Кн. П. А. Вяземскій. Домь І. І. Дмітріева. Пор. Humor (нѣм.), Humeur ( франц. ). Пор. Humour ( англ. ) - гостра жартівливість. Пор. That is the humour of it. Shakesp. Henry V. 2, 1. Пор. There 'is the humour of it. Shakesp. The merry Wifes of Windsor. 2, 1. Пор. Humor crystalinus oculorum - свѣтлий (вологий), веселий взгляд'. Див. Карикатура. Див. Зуби шкірити.

Російська думка і мова. Своє і чуже. Досвід російської фразеології. Збірник образних слів і іносказань.Т. Т. 1-2. Ходячі і влучні слова. Збірник російських і іноземних цитат, прислів'їв, приказок, пословічно виразів і окремих слів. СПб. , Тип. Ак. наук. . М. І. Міхельсон. 1896-1912.