Гістерезис / ВІДСТАВАННЯ ФАЗ

Гістерезис / ВІДСТАВАННЯ ФАЗ
(Hysteresis) Запізнення в змінах змінних системи щодо зміни явищ, що викликають ці зміни. В економіці це відноситься до припущення, що нинішній рівень економічної змінної залежить від її минулого рівня. Наприклад, економісти нової класичної школи ( cм.: нова класична макроекономічна теорія (new classical macroeconomics) припускають, що при зростанні безробіття заробітна плата знижується, а попит на робочу силу зростає, тому безробіття швидко розсмоктується.
(hysteresis) Запізнення в змінах змінних системи щодо зміни явищ, що викликають ці зміни. В економіці це відноситься до припущення, що нинішній рівень економічної змінної залежить від її минулого рівня. Наприклад, економісти нової класичної школи ( cм.: нова класична макроекономічна теорія (new classical macroeconomics) припускають, що при зростанні безробіття заробітна плата знижується, а попит на робочу силу зростає, тому безробіття швидко розсмоктується. За умови відставання фаз цього може і не статися, оскільки працівники, виштовхнуті з ринку праці, легко втрачають свої навички і виявляються не в змозі конкурувати з робочими, що зберегли свої місця, що веде до зниження заробітної плати. Гістерезис можна розглядати і до до посткейнсианство (post-Keynesianism) - теорію, яка виправдовує використання державних витрат для зниження безробіття. Cм. також: теорія інсайдера-аутсайдера (insider-outsider theory).

Бізнес. Тлумачний словник. - М .: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.