РАХУНОК ДОХОДІВ

РАХУНОК ДОХОДІВ
(Revenue account) 1. Рахунок (account), на який заносяться дохід від ділових операцій або витрати , понесені в ході цих операцій. 2. Передбачена кошторисом сума, яка може бути спрямована на покриття поточних операційних витрат (особливо при складанні бюджету державного сектора). порівняй: рахунок руху капіталів (capital account).
(revenue account) 1. Рахунок (account), на який заносяться дохід від ділових операцій або витрати , понесені в ході цих операцій. 2. Передбачена кошторисом сума, яка може бути спрямована на покриття поточних операційних витрат (особливо при складанні бюджету державного сектора). порівняй: рахунок руху капіталів (capital account).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндл , С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. Н. Осадча І. М.. 1998.