Рахунок Доходів І Витрат

Рахунок Доходів І Витрат
(Income and expenditure account) Рахунок, подібний рахунку прибутків і збитків (profit and loss account) , але складається в неприбутковій організації. Він відображає доходи і витрати організації, даючи в балансі або перевищення доходів над витратами, або, навпаки, перевищення витрат над доходами. Бізнес.
(income and expenditure account) Рахунок, подібний рахунку прибутків і збитків (profit and loss account) , але складається в неприбутковій організації. Він відображає доходи і витрати організації, даючи в балансі або перевищення доходів над витратами, або, навпаки, перевищення витрат над доходами.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.