ПОКАЗНИК / КОЕФІЦІЄНТ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

ПОКАЗНИК / КОЕФІЦІЄНТ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ
(Net-profit ratio) Відношення чистого прибутку (net profit) до загальної суми продажів організації. Цей коефіцієнт використовується при аналізі прибутковості організацій і є показником того, якою мірою ці продажі були прибутковими. Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С.
(net-profit ratio) Відношення чистого прибутку (net profit) до загальної суми продажів організації. Цей коефіцієнт використовується при аналізі прибутковості організацій і є показником того, якою мірою ці продажі були прибутковими.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.