ПОЧАТКОВИЙ ЗБІР / КОМІСІЯ

ПОЧАТКОВИЙ ЗБІР / КОМІСІЯ
( Front-end load) Початковий збір, вироблений довірчим інвестиційним фондом, компанією, що займається страхуванням життя, або іншим інвестиційним фондом для оплати адміністративних і комісійних витрат агентів, які розміщують їх цінні папери. Таким чином, капіталовкладення, які виробляються від імені інвестора, дорівнюють сумі його початкового внеску мінус початковий збір / комісія.
( front-end load) Початковий збір, вироблений довірчим інвестиційним фондом, компанією, що займається страхуванням життя, або іншим інвестиційним фондом для оплати адміністративних і комісійних витрат агентів, які розміщують їх цінні папери. Таким чином, капіталовкладення, які виробляються від імені інвестора, дорівнюють сумі його початкового внеску мінус початковий збір / комісія.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.