Первісна вартість КАПІТАЛЬНОГО АКТИВУ

Первісна вартість КАПІТАЛЬНОГО АКТИВУ
(Net book value, NBV) Вартість активу відповідно до бухгалтерськими записами організації (зазвичай на дату останнього балансового звіту) за вирахуванням будь-якої амортизації, яка нараховувалася з часу його придбання або його останньої переоцінки. Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт".
(net book value, NBV) Вартість активу відповідно до бухгалтерськими записами організації (зазвичай на дату останнього балансового звіту) за вирахуванням будь-якої амортизації, яка нараховувалася з часу його придбання або його останньої переоцінки.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.