СТРАХУВАННЯ ВІД ПОЖЕЖІ

СТРАХУВАННЯ ВІД ПОЖЕЖІ
(Fire insurance) Страхування, що покриває фінансові збитки від шкоди, завданої власності в результаті пожежі. Більшість договорів страхування від пожежі включає також статті про покриття збитків, завданих блискавкою або вибухом котлів або газу, що використовуються для побутових потреб. При виплаті додаткової страхової премії страховики від пожежі зазвичай розширюють покриття збитків, включаючи специфічні ризики (perils), пов'язані з різними природними явищами або викликані людською діяльністю.
(fire insurance) Страхування, що покриває фінансові збитки від шкоди, завданої власності в результаті пожежі. Більшість договорів страхування від пожежі включає також статті про покриття збитків, завданих блискавкою або вибухом котлів або газу, що використовуються для побутових потреб. При виплаті додаткової страхової премії страховики від пожежі зазвичай розширюють покриття збитків, включаючи специфічні ризики (perils), пов'язані з різними природними явищами або викликані людською діяльністю.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.