СТРАХУВАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ РОБОТОДАВЦІВ

СТРАХУВАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ РОБОТОДАВЦІВ
(Employers'-liability insurance ) Страховий поліс, що забезпечує покриття встановленої законом обов'язки роботодавця платити компенсацію будь-якого з його службовців, який отримав виробничу травму або хворому професійним захворюванням. Цей тип страхування, згідно із законом, обов'язковий для будь-якої особи, що наймає працівників (які не є членами його сім'ї) за трудовим договором.
(employers'-liability insurance ) Страховий поліс, що забезпечує покриття встановленої законом обов'язки роботодавця платити компенсацію будь-якого з його службовців, який отримав виробничу травму або хворому професійним захворюванням. Цей тип страхування, згідно із законом, обов'язковий для будь-якої особи, що наймає працівників (які не є членами його сім'ї) за трудовим договором. Страхове свідоцтво (certificate of insurance) має бути показано кожному з найманих працівників, для того щоб підтвердити, що зобов'язання роботодавця застраховані, і довести до персоналу номер страхового поліса, а також назву та адресу страхової компанії.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.