СТРАХОВИЙ ПОЛІС, пов'язане з пайовим трестом

СТРАХОВИЙ ПОЛІС, пов'язане з пайовим трестом
(Unit-linked policy) Страховий поліс життя, страхові виплати за яким залежать від управління портфелем акцій. Кожна страхова премія, яку вносить застрахованою особою, ділиться на частини: одна частина використовується на формування фонду страхового покриття, а залишок (після вирахування витрат, витрат і т.
(unit-linked policy) Страховий поліс життя, страхові виплати за яким залежать від управління портфелем акцій. Кожна страхова премія, яку вносить застрахованою особою, ділиться на частини: одна частина використовується на формування фонду страхового покриття, а залишок (після вирахування витрат, витрат і т. Д.) Йде на покупку паїв у пайовому тресті (unit trust). Таким чином, дрібний інвестор має можливість отримати прибуток від інвестицій в керований фонд (managed fund), не беручи на себе занадто великих фінансових зобов'язань. Оскільки страхові поліси подібного типу прив'язані до вартості акцій, їх вартість може зростати або падати. Власники поліса мають право в будь-який час відмовитися від страхового поліса; в цьому випадку сума відмови (surrender value) являє собою ціну продажу паїв, куплених на момент анулювання полісу (мінус витрати). До 1970-х рр. прибутку за полісами страхування життя з прибутком (with-profits life-assurance policies) визначалися величиною бонусу, що видається на розсуд страхової компанії; ця величина залежала від успішності інвестицій та отриманих по ним прибутків в даному році. Страхові поліси, пов'язані з пайовим трестом, включаючи сукупний портфель інвестицій, дозволяють власникам полісів отримати більший дохід, ніж бонус за полісами з прибутком.В результаті відбулося значне розвиток ощадних програм, пов'язаних з пайовим трестом (unit-linked savings plans), як базуються на страховому полісі життя, так і не мають до страхування ніякого відношення.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.