Таємного умислу

Таємного умислу
(Misrepresentation) Хибне уявлення положення однією стороною іншій в ході переговорів за контрактом, спрямоване на те, щоб стимулювати іншу сторону цей контракт укласти. Особа, що спотворює факти, називається репрезентор (representor), a особа, якій перекручена інформація повідомляється, - репрезентують (representee).
(misrepresentation) Хибне уявлення положення однією стороною іншій в ході переговорів за контрактом, спрямоване на те, щоб стимулювати іншу сторону цей контракт укласти. Особа, що спотворює факти, називається репрезентор (representor), a особа, якій перекручена інформація повідомляється, - репрезентують (representee). Неправильне виклад закону, думки, намірів спотворенням не є, так само як і повідомлення інформації, про невідповідність дійсності якої іншій стороні відомо. Більш того, якщо ця інформація не стимулює репрезентує до укладення контракту (хоча вона не обов'язково є єдиним стимулом до його висновку), вона не розглядається як спотворення. Заходи, які вживаються у зв'язку з наданням спотвореної інформації, різні і залежать від ступеня винності репрезентора. Якщо він винен у злісному спотворенні фактів (fraudulent misrepresentation) (тобто якщо він насправді не вірив в те, що повідомляє, що не одне і те ж, якщо він говорить, що знав, що повідомляє неправду), репрезентує має право, при певних обмеженнях, анулювати контракт, а також може порушити справу про відшкодування шкоди (damages). Якщо він винен у спотворенні фактів через нехтування (negligent misrepresentation) (тобто якщо він вірив у своє повідомлення, але у нього не було для цього достатніх підстав), репрезентує також може анулювати контракт ( cм.: розірвання (rescission) і порушити справу про відшкодування збитків. У разі, коли репрезентор просто допустив мимовільне спотворення фактів (innocent misrepresentation) (оскільки у нього були достатні підстави вірити в їх достовірність), репрезентує може тільки анулювати контракт.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.